Buurtservices zoekt klussers

De Buurtservice van het Inloophuis St. Marten verleent hand- en spandiensten in en om het huis aan wijkgenoten die daar zelf de mogelijkheden niet toe hebben. Denk aan klussen zoals een lamp ophangen, een wandje schilderen of een haag snoeien. Ook helpt de Buurtservice, in samenwerking met gemeente, energiecoaches en de Wasplaats, mee aan het verduurzamen van woningen in de wijken St. Marten, Klarendal en Spoorhoek.

Een aantal vrijwilligers biedt hulp bij de klussen. De klussers komen eens in de zes weken bij elkaar. Ze bespreken en verdelen dan de binnengekomen klussen. Klussers bepalen zelf welke en hoeveel klussen ze op zich willen en kunnen nemen. Meestal werken de vrijwilligers aan een klus.

Tijdens de coronaperiode is de Buurtservice ietwat stilgevallen. Daarom kan de klusdienst weer wat extra handen gebruiken. Maarten Thijssen gaat als projectleider de Buurtservice coördineren. Vind je het leuk om te klussen en fijn om anderen te helpen? Neem dan contact op met Maarten via maarten@inloophuissintmarten.nl of telefonisch op dinsdag en donderdag op 06 19418829.

Binnenkort weer Soepfestijn

Dit jaar is op Burendag weer het Soepfestijn! Op het pleintje voor het Inloophuis en de voormalige OLV kerk is een soepkom te huur die je onbeperkt mag aanvullen met heerlijke soep. De ingrediënten van het soepfestijn zijn: elkaar ontmoeten, lekker eten en muziek! Wat de ingrediënten van de soep zullen zijn is nog onbekend. In elk geval gezond, smaakvol en met liefde bereid. Laat je verrassen en kom 24 september tussen 16.00-19.00 uur gezellig langs!

De huur van een soepkom is €3,50, deze mag je onbeperkt aanvullen.

Hopelijk tot dan!

Vrijwilligers gezocht!

Inloophuis Sint Marten is verwelkomt graag begeleiders voor verschillende activiteiten! Momenteel kan de het team van de Inloopochtend extra handen gebruiken. En de Woordenwerkplaats zoekt begeleiders die hun liefde voor taal willen delen met onze bezoekers.

Gastvrouwen en -heren gezocht!

Elke dinsdag en donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur is er in het Inloophuis een Inloopochtend voor buurt- en stadsbewoners. Het Inloopteam, minimaal twee gastvrouwen/-heren per ochtend, heet bezoekers hartelijk welkom en zorgt voor alledaagse gezelligheid: zij spelen een spelletje met bezoekers, nemen samen het nieuws of de krant door of bieden een luisterend oor. Ook zorgen zij dat er verse koffie en thee is en dat er wat lekkers klaarstaat. Na afloop zorgen zij dat de inloopruimte en de keuken weer netjes zijn voor de volgende gebruikers.

Ieder mens is uniek, zo ook onze bezoekers. Vrijwilligers hebben oog en oor voor hen. Zij kunnen goed luisteren en hebben een vriendelijke, open houding. Vrijwilligers kunnen óók, wanneer nodig, duidelijk zijn over regels en gewenste omgangsvormen.

Eens per maand komt het inloopteam samen met coördinator en bestuur voor overleg, ontmoeting en begeleiding.

Schrijfclub de WoordenWerkplaats zoekt begeleiders

Hou je van schrijven, verzonnen verhalen, zelf beleefde avonturen, gedichten, gedachten?

Heb je ook ervaring met verschillende soorten van schrijven, misschien zelfs cursussen of workshops gevolgd en zou je jouw kennis en vaardigheden samen met je liefde voor het schrijven willen delen met en overdragen aan anderen? In ons enthousiaste team van schrijfclubbegeleiders is er ruimte ontstaan:  nieuwe mensen zijn van harte welkom!

Begeleiders leveren bij toerbeurt een thema voor de schrijfclubmiddag, zij kiezen ook de werkvorm. Bij de bijeenkomsten zijn altijd minimaal twee begeleiders aanwezig. Het rooster voor de keren dat je een thema mag leveren of als tweede begeleider nodig bent wordt in overleg steeds voor een ‘blok’ gemaakt. Het schooljaar verdelen we in drie ‘blokken’: september tot kerst, januari tot Pasen en Pasen tot zomervakantie. Globaal ben je per blok een keer of zeven ingeroosterd.

De schrijfclub bestaat uit een aantal bijzondere deelnemers, van dertigers tot zeventigplussers, die veel van elkaar verschillen, maar allen van schrijven houden.

Onze bijeenkomsten zijn op maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in het Inloophuis Sint Marten. In schoolvakanties zijn er geen bijeenkomsten.

Wil je meer weten of je aanmelden?

Stuur jouw reactie naar sietske@inloophuissintmarten.nl. We horen graag van je!

Sietske Nieboer- nieuwe coördinator van het Inloophuis

Vanaf 1 augustus gaat Sietske Nieboer vier dagen in de week als coördinator aan de slag in Inloophuis St. Marten. De hoogste tijd om kennis met haar te maken!

Ze staat te popelen om te beginnen, vertelt ze. “Het is zo’n fijne plek. In het Inloophuis is iedereen welkom, op zijn eigen manier. Mensen kunnen zichzelf zijn in het contact met anderen.” Ook spreekt het haar aan dat de bezoekers en vrijwilligers het Inloophuis vormgeven, dat het niet van bovenaf gebeurt maar vooral door de mensen zelf. Ze ziet ernaar uit iedereen te leren kennen. “Mooi om met mensen momenten te delen die goed zijn.”

De achtendertigjarige Sietske groeide op in Groningen en heeft daar ook godsdienstwetenschappen gestudeerd. Deze studiekeuze kwam voort uit een interesse voor zingeving. “Vragen als ‘wat is het goede?’ waardoor je je laat leiden, wilde ik begrijpen”, licht ze toe. “Je leert veel over de religies en wat deze betekenen in het leven van mensen.”

Ze vertelt over haar hobby’s, dat ze graag zingt – “leuk om aan te schuiven bij het Inloopkoor!”- , tuiniert en met textiel werkt: breien, naaien, weven en het schilderen met vilt.

Sietske begon haar loopbaan als jeugdwerker in Den Haag. Enthousiast vertelt ze hoe ze door het volgen van een introductiecursus Presentie op het spoor kwam van het buurtpastoraat. Presentie is een door Andries Baart beschreven manier om je in contact bewust te worden van de aannames die je over de ander hebt, en hoe je deze kan parkeren zodat je onbevangen kan luisteren, zonder meteen een oplossing te willen bieden. Ze maakte de stap om als buurtpastor te gaan werken.

Ondertussen had ze ook haar man Shahram ontmoet en was het stel in Amsterdam gaan wonen. Ze kregen een zoon, de inmiddels zesjarige Aram. Met een peuter in een huis zonder tuin en balkon was het tijd voor iets anders, besloten ze. Via vrienden in Oosterbeek, vonden ze daar in 2019 een huis.  In die tijd kwam haar werkzame leven plots stil te staan; geveld door de gevolgen van trombose, had ze tijd nodig om te herstellen. Maar inmiddels kan ze weer aan het werk. Dit keer in de rol van coördinator, waar ze haar interesse in mensen kan combineren met het zorgdragen voor een gastvrije plek.

Inzamelingsactie traplift

Het Inloophuis is een inzamelingsactie begonnen. Doel van de actie is een beter toegankelijk gebouw en het opknappen van entree en hal.
De eerste en de tweede verdieping van het pand zijn momenteel niet goed bereikbaar voor mensen die slecht ter been zijn. De oplossing is om een traplift te installeren.
Daarvoor is extra budget nodig en daarom is het Inloophuis deze fundraising gestart.

Wil je bijdragen en ons helpen ervoor te zorgen dat iedereen met de activiteiten mee kan doen?
Doneer dan een bedrag naar keuze – alle kleine beetjes helpen!

Hartelijk dank!

De Inzamelingspagina vind je hier!

Nieuwe coördinator Inloophuis

Vanaf 1 augustus gaat Sietske Nieboer als nieuwe coördinator in het Inloophuis aan de slag. Daarmee nemen we in die functie afscheid van Ikenius Antuma die de afgelopen anderhalf jaar Maarten Thijssen heeft vervangen.

Nadat in november bleek dat coördinator Maarten niet meer terug zou komen, is het bestuur op zoek gegaan naar een nieuwe vaste coördinator. Die hebben de bestuursleden gevonden in de persoon van Sietske Nieboer. Zij heeft ervaring opgedaan als coördinator van een inloophuis en de coördinatie en begeleiding van vrijwilligers. Ook brengt zij ervaring mee in uitvoerend werk als presentiewerker en buurtpastor. In de volgende nieuwsbrief zal zij zich voorstellen. “We wensen Sietske Nieboer toe dat zij snel haar weg weet te vinden in onze wijken en zich thuis gaat voelen in ons Inloophuis, bij haar bezoekers en vrijwilligers”, aldus het bestuur.

“We zijn Ikenius Antuma veel dank verschuldigd voor de grote inzet en toewijding waarmee hij, aanvankelijk samen met Tanja van Hummel, samen met onze vrijwilligers heeft zorggedragen voor de continuïteit van onze activiteiten, ondanks de beperkte tijd waarover hij beschikte. Hun gezamenlijke inspanningen hebben eraan bijgedragen dat het Inloophuis een betekenisvolle plek in de wijk is gebleven”, verwoordt het bestuur namens alle betrokkenen bij het Inloophuis.

De Grote Puzzel van Samen

Op maandagochtend 13 juni is in het Inloophuis Sint Marten de Grote Puzzel van Samen gepresenteerd. Met dit project wil het Wijkatelier senioren uit de wijken Sint Marten en Klarendal in het zonnetje zetten. Na een bezoek aan de ouderen zijn hun bijzondere levensverhalen verwerkt in beelden en teksten. Hiervan is een puzzel gemaakt. 

Tien senioren uit de wijk deden met het project mee. Bij de presentatie legden ze samen met de begeleidende vrijwilligers de puzzelstukken. Bij het leggen van de puzzel bleken de verschillende verhalen van de deelnemers overeenkomsten te hebben en een goede aanleiding om verder met elkaar in gesprek te gaan.

Beer Liedmeier van het Wijkatelier initieerde het project. De Grote Puzzel van Samen biedt de kans om met ouderen in de wijk in gesprek te komen en mensen met elkaar te verbinden. Maar dat niet alleen, ook zijn de bijzondere levens van de deelnemende senioren uit de wijk in kaart gebracht en is hun geschiedenis voor de wijk ontsloten. Vanuit het Wijkatelier heeft Petra Bouwens als uitvoerend kunstenaar de verhalen in tekeningen verbeeld.

Het project is mogelijk gemaakt dankzij subsidie van de gemeente en met medewerking van het SWOA.

Buurtconciërges Eric en Perry: “We zijn de ogen en oren van de buurt”

Sinds een jaar zijn in Klarendal en Sint Marten buurtconciërges actief. Dat zijn Abbi, Eric van Roest en Perry Winkel. De conciërges hebben in het afgelopen jaar de buurt goed leren kennen en zijn inmiddels op verschillende plekken in de wijk actief. Ook in het Inloophuis. 

Naar een idee van burgemeester Marcouch vormen de buurtconciërges een brug tussen gemeente en bewoners. Dat is nodig want niet iedereen vindt de (digitale) loketten bij de gemeente even goed. Eric, Perry en Abbi helpen de wijkbewoners van Klarendal en Sint Marten daarbij. Enthousiast vertellen Eric en Perry over hun werk.


“We zijn er voor de bewoners”

De buurtconciërges zijn vaak op straat te vinden en knopen veel praatjes aan, ze zijn de ogen en oren van de buurt. “We hebben het afgelopen jaar veel mensen leren kennen”, vertelt Eric. “Contact met de bewoners is het allerbelangrijkste, zo weten we wat er speelt en kunnen we de juiste oplossing bieden.” De conciërges staan tussen de gemeente en de wijk maar zijn er voor de bewoners. “We kijken door de bril van de bewoners. Waar lopen de mensen in de wijk tegenaan? Als de gemeente iets voor de wijk wil, kijken we of en hoe dat ook voor de bewoners goed is.” Abbi spreekt Arabisch en kan daarom nieuwe wijkbewoners goed helpen die de Nederlandse taal niet goed spreken. Voor die groep is het extra moeilijk de weg binnen de gemeente te vinden.

Netwerk

Inmiddels hebben de conciërges een groot netwerk opgebouwd in de buurt. Ze hebben korte lijntjes met instanties, coöperaties en huiseigenaren. Daardoor kunnen ze snel mensen helpen. Er komt van alles op hun pad. Als er een dakpan van het dak dreigt te vallen of een tegel loszit, vinden ze in een mum van tijd de juiste persoon om het probleem op te lossen. “Je kunt dan echt een verschil maken”, vertellen ze opgetogen. Tijdens hun rondes zien de conciërges waar tegels loszitten en waar containers te vol zijn. “Ook zien we waar regelmatig overlast is. Dat melden we dan weer bij de wijkagent zodat hij er actie op kan ondernemen.”

Grote betrokkenheid

Eric en Perry merken dat de betrokkenheid van de bewoners bij de buurt groot is. En nu ze een jaar in de wijk actief zijn, merken ze dat er vertrouwen groeit. ”Wijkbewoners weten ons steeds beter weten te vinden.”

Heel, veilig en schoon

Hun doel is om de leefbaarheid van de wijk te verbeteren. En daarbij is het belangrijk dat het heel, veilig en schoon is op straat. “De uitstraling van de buurt bepaalt mede hoe veilig en prettig je er voelt.” Als het schoon is, willen meer mensen hun best daarvoor blijven doen. Zo organiseren ze ‘knijpermiddagen’ waar ze met bewoners vuil rapen; helpen ze bij het opleuken van Lianderkastjes door kunstenaars; en stimuleren ze bewoners de gevels te vergroenen.

Inloophuis

Ook zijn ze regelmatig in het Inloophuis te vinden. Eric werkte voorheen in de catering en verloor door de coronacrisis zijn werk. Ook Perry kookte voorheen voor grote groepen. Ze zijn nu actief bij de Landenkookgroep van het Inloophuis en MFC-Klarendal. De ene keer als koks, de andere keer als koerier van de maaltijden. Ook helpen ze bij de Voedselbank door pakketten rond te brengen naar mensen die zelf niet in staat zijn om te komen.

Buurtservice

Ze hebben het afgelopen jaar veel vrijwilligers in de wijk leren kennen. Die zetten ze in bij de Buurtservice. Bij de Buurtservice kunnen mensen terecht die hulp nodig hebben bij een klein klusje. Denk bijvoorbeeld aan het snoeien van de heg of het ophangen van een lamp. “Klusjes die een vrijwilliger voor ze kan doen”, licht Eric toe.

Contactgegevens

Heb je een vraag of wil je de buurtconciërge inschakelen?
Ze zijn te bereiken via:

bcklarendal@gmail.com
Tel/WhatsApp 06 3111 4949 (Algemeen)
Tel 0620-973979 (Perry- links op de foto)
Tel 0650-826295 (Eric – rechts op de foto)


Inloopuren
  • ma-di-wo van 12.00 tot 13.00 bij de Molen, Klarendalseweg 82
  • ma van 13.00 tot 14.00 bij de Wasplaats, Klarendalseweg 439
  • wo van 13.00 tot 14.00 bij de Nieuwe Hommel De Wiltstraat 6

Voor Elkaar in Arnhem

Heb je behoefte aan een helpende hand, praktische ondersteuning of een luisterend oor? Iemand die een boodschap voor je kan doen, de hond kan uitlaten of tijd heeft voor een praatje? Als het niet lukt om dit zelf of met hulp uit je omgeving te doen, zijn er mensen die je graag daarbij helpen! Je kunt met deze vragen terecht bij Voor Elkaar in Arnhem (VEIA).

In Arnhem zijn veel organisaties die met vrijwilligers werken. VEIA zorgt dat jouw vraag komt bij de organisatie die jou kan helpen.   

Elke donderdag is Marijn Pikaar in het Inloophuis als aanspreekpunt van VEIA aanwezig. Hij zoekt voor jouw vraag de beste plek. Zo krijg je zo snel mogelijk de hulp die je nodig hebt. Loop gerust tussen 10.00 en 12.00 even binnen. Hij is op de donderdagmorgen ook telefonisch te bereiken op nummer op 026-3127702. Dagelijks wordt om 12 uur de voicemail gecontroleerd.