Nieuwe coördinator Inloophuis

Vanaf 1 augustus gaat Sietske Nieboer als nieuwe coördinator in het Inloophuis aan de slag. Daarmee nemen we in die functie afscheid van Ikenius Antuma die de afgelopen anderhalf jaar Maarten Thijssen heeft vervangen.

Nadat in november bleek dat coördinator Maarten niet meer terug zou komen, is het bestuur op zoek gegaan naar een nieuwe vaste coördinator. Die hebben de bestuursleden gevonden in de persoon van Sietske Nieboer. Zij heeft ervaring opgedaan als coördinator van een inloophuis en de coördinatie en begeleiding van vrijwilligers. Ook brengt zij ervaring mee in uitvoerend werk als presentiewerker en buurtpastor. In de volgende nieuwsbrief zal zij zich voorstellen. “We wensen Sietske Nieboer toe dat zij snel haar weg weet te vinden in onze wijken en zich thuis gaat voelen in ons Inloophuis, bij haar bezoekers en vrijwilligers”, aldus het bestuur.

“We zijn Ikenius Antuma veel dank verschuldigd voor de grote inzet en toewijding waarmee hij, aanvankelijk samen met Tanja van Hummel, samen met onze vrijwilligers heeft zorggedragen voor de continuïteit van onze activiteiten, ondanks de beperkte tijd waarover hij beschikte. Hun gezamenlijke inspanningen hebben eraan bijgedragen dat het Inloophuis een betekenisvolle plek in de wijk is gebleven”, verwoordt het bestuur namens alle betrokkenen bij het Inloophuis.


Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

drie × vijf =