BEKEND MAAKT BEMIND

– in gesprek met andere Arnhemmers

Wil jij ook andere mensen ontmoeten? In gesprek met bekende en onbekende mensen uit je wijk? Met mensen die je misschien wel kent, van gezicht, maar nooit spreekt? Jouw wensen, dromen, ideeën en ervaringen met anderen delen, gewoon omdat het leuk is? Doe dan mee met ‘Bekend maakt bemind’ op 1 augustus van 19.30 tot 21.00 uur.

Interesse?
Meld je dan nu aan! Mail naar: sietske@inloophuissintmarten.nl
o.v.v. Bekend maakt bemind

Nieuwe coördinator voor Buurtservice en Buurtmaatjes

Buurtservice en Buurtmaatjes hebben een nieuwe coördinator. Franciska Slaager gaat vanaf 10 juli aan de slag in het Inloophuis St. Marten om deze projecten te leiden en aan te jagen. Reden om verder kennis met haar te maken!

De Buurtservice van het Inloophuis St. Marten verleent hand- en spandiensten in en om het huis aan wijkgenoten die daar zelf de mogelijkheden niet toe hebben. Denk aan klussen zoals een lamp ophangen, een wandje schilderen of een haag snoeien. Ook Buurtmaatjes is gericht op mensen die wat hulp kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld omdat ze zich eenzaam voelen, niet meer zelfstandig boodschappen kunnen doen of niet alleen over straat durven. Het Inloophuis koppelt deze mensen aan vrijwilligers die regelmatig langskomen, samen boodschappen doen of iets dergelijks, net waar de behoefte ligt.

Van betekenis zijn
Vanaf juli zal Franciska op maandag, dinsdag en een deel van de woensdag in het Inloophuis te vinden zijn en de diensten gaan leiden en aanjagen. Ze woont ruim tien jaar in Arnhem en sinds september 2019 in Sint Marten. Ze heeft zin om te gaan werken in haar stad, in haar eigen wijk. “Ik zal de buurt op een andere manier leren kennen, in deze functie zal ik dingen zien en ervaren die ik als bewoner niet direct zie. Ik ga mijn buurtgenoten op een andere manier leren kennen. Dat vind ik ook wel spannend.”

Ze werkt ook in Ede bij de Stichting Tijd Voor Actie. Dat blijft ze straks parttime doen. Hier is ze als projectmedewerker actief bij YourCube, waarbij ze jongeren motiveert om door middel van een maatschappelijke diensttijd van betekenis te zijn voor een ander. “Het gaat hier om grote doelstellingen. Wat ik leuk vind aan het werk in de buurt is dat ik dicht bij de mensen om wie het draait ga werken en direct beschikbaar kan zijn.”

Als student en na haar afstuderen heeft ze veel vrijwilligerswerk gedaan in de stad. Ze ziet ernaar uit om de banden met het Arnhemse netwerk weer aan te halen. Ze kwam in Arnhem wonen om op ArtEZ Product Design te studeren. Met het kunstdiploma op zak, richtte zich steeds meer op sociale projecten. “Ik wilde graag voor de gemeenschap beschikbaar zijn, wat is er nodig? Samen met mensen werken. Wat ontstaat er samen?” Ze zette onder andere een naaiatelier op in het AZC en maakte met op straat met voorbijgangers een achtentachtig meter lang Stadslint. Dit hing over de bouwhekken toen de Jansbeek in de binnenstad werd aangelegd.

Bouwen aan een gemeenschap
Ook als coördinator van de Buurtservice en Buurtmaatjes draait het voor haar om een goede samenwerking met vrijwilligers en met elkaar bouwen aan een gemeenschap. Ze gaat daarom eerst investeren in de band met de mensen die zich inzetten voor deze diensten van het Inloophuis. Elkaar leren kennen, zorgen dat mensen zich welkom voelen. Een plek bieden aan iedereen die wil bijdragen of hulp nodig heeft. 

De Buurtservice en de Buurtmaatjes heeft een vaste kern van klussers en maatjes maar deze kan nog groeien. Franciska gaat zich daarom ook bezighouden met het werven van nieuwe vrijwilligers. “Iedereen is welkom, alle leeftijden en achtergronden. We kijken samen wat er kan en wat er nodig is.” Het is vrijwilligerswerk waar je van betekenis kan zijn voor elkaar en met elkaar, met ruimte voor ontmoeting en gezelligheid.

Wil je meer weten of meehelpen? Mail naar franciska@inloophuissintmarten.nl of loop een keertje binnen!

Vacature Projectleider buurtservice en buurtmaatjes

Wil jij een waardevolle bijdrage leveren in de buurt en de mensen die hier wonen? Lees verder en solliciteer!

Over het Inloophuis
Het inloophuis is gericht op het faciliteren van een ontmoetings- en activeringsplek en op het voorkomen, opheffen en verminderen van maatschappelijke nood van individuen en groepen mensen. In en rond het Inloophuis zijn meerder mogelijkheden voor activiteiten, zowel structureel als ad-hoc. Het inloophuis werkt vanuit de presentiebenadering en het is een open en veilige plek. Het inloophuis is tevens de uitvalsbasis voor de buurtpastor die in de wijken actief is. Er wordt samengewerkt met diverse hulpverleningsinstanties in de wijken en met diverse wijkinitiatieven.

De projecten ‘buurtservice’ en ‘buurtmaatjes’
De buurtservice is een groep vrijwilligers die hulp biedt bij het klussen van buurtbewoners die dat zelf niet (meer) kunnen. Van kleine klusjes als lampen ophangen of plankjes ophangen tot tuinonderhoud, opruimen en verhuizen.      

De buurtmaatjes zijn een groep vrijwilligers die ondersteuning en hulp op maat bieden aan buurtbewoners. Van op bezoek gaan bij eenzaamheid tot meegaan naar het ziekenhuis of een andere instantie, van opruimen tot computerhulp. 

Jouw rol als projectleider
Als projectleider ‘buurtservice’ en ‘buurtmaatjes’ geef je de komende twee jaar een nieuwe impuls aan beide projecten. Je verankert de projecten in de buurt en creëert daarmee draagvlak voor de toekomst van beide projecten. Dit draagvlak creëer je in samenspraak met andere partners in de buurt. Hiervoor is o.a. het volgende nodig:

 • Je werft nieuwe vrijwilligers. Specifiek voor de buurtservice breng je meer en minder ervaren klussers bij elkaar en betrek je daarnaast buurtbewoners voor wie het doen van vrijwilligerswerk een grote stap kan zijn. 
 • Je ontwikkelt een stevig samenwerkingsverband en een teamspirit onder vrijwilligers. 
 • Je onderhoudt contact met aanvragers en vrijwilligers. Je koppelt ze en je bent voor beiden het aanspreekpunt. 
 • Je bewaakt de kwaliteit van de dienstverlening.
 • Je zorgt ervoor dat vrijwilligers zijn toegerust om hun werk goed te doen. Dit houdt ook in dat je, waar nodig, aandacht hebt voor de privé situatie van vrijwilligers en, indien nodig, anderen hierbij betrekt (denk aan de buurtpastor, de coördinator of andere hulpverleners).
 • Je ondersteunt vrijwilligers en buurtbewoners die een actieve rol willen spelen en zo hun talenten willen ontdekken en inzetten. 
 • Je legt en onderhoudt contact met diverse hulpverleners en partners in de wijk.
 • Je onderzoekt of er voldoende draagvlak is en of er borgingsmogelijkheden zijn voor beide projecten na afloop van de contractperiode van twee jaar. 

Wat breng je mee

 • Je kan goed samenwerken met vrijwilligers en professionals.
 • Je maakt makkelijk contact met mensen.
 • Je kan luisteren naar de wensen en opmerkingen van anderen.
 • Je werkt zelfstandig en vraagt hulp  waar nodig.
 • Je gaat respectvol en discreet om met wat je hoort en ziet.
 • Je bent consciëntieus.
 • Je hebt oog voor de uitvoerende kant van projecten en bent in staat de projecten procesmatig verder te ontwikkelen.  

Wat bieden we
We bieden een werkplek waar je een zinvolle bijdrage kan leveren aan de buurt en haar bewoners. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

 • Een baan die ruimte biedt voor creativiteit, initiatief en inspiratie.
 • Een collegiale werkomgeving waarin je nauw samenwerkt met de buurtpastor, de vrijwilligers en diverse ketenpartners in de wijk en in de stad.
 • Mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering.
 • Een aanstelling voor twee jaar.
 • Salariëring geschiedt op basis van de CAO Werk, Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening.

Solliciteren
Ben je enthousiast over de rol van projectleider ‘buurtservice’ en ‘buurtmaatjes’ bij het Inloophuis? Dan ontvangen we graag je CV en sollicitatiebrief voor 16 april 2023 op het volgende mailadres harrybisseling@gmail.com (of eventueel op het volgende adres: Onstweddestraat 17, 6835 BW Arnhem).

Voor meer informatie kunt u  contact opnemen met de secretaris van de Stichting, Harry Bisseling, telefoonnummer 06-25076895. Een uitgebreide project- en taakomschrijving is op verzoek beschikbaar.

Informatie over het inloophuis kunt u vinden op deze website.
Een assessment kan tot de procedure behoren, alsmede ook het opvragen van referenties.

Stilteweekend in abdij koningsoord

Het Inloophuis St. Marten heeft een warme band met de zusters van Abdij Koningsoord in Oosterbeek.

Elk jaar gaat buurtpastor Ellie Smeekens met een groep wijkbewoners twee dagen naar de trappistinnen. Daarnaast stuurt Ellie elke week gebedsintenties vanuit het Inloophuis en het Buurtpastoraat naar de Martinuskerk en naar de zusters. De zusters bidden mee voor de noden, vragen, moeilijke of vreugdevolle situaties die we in het inloophuis en in het contact met wijkbewoners tegenkomen. Ook krijgt het Inloophuis regelmatig spullen die de zusters zelf niet meer gebruiken. Die spullen komen terecht in de kledinghoek, in de weggeefkast of delen we uit aan bezoekers.

In het weekend van 24 tot 26 februari organiseren de zusters een stilteweekend voor jonge mensen van 18 t/m 30 jaar. Het klooster ligt op een rustige plek net buiten Oosterbeek. Je kunt hier tot rust komen, er is tijd voor bezinning: het is een plek die uitnodigt om (weer) in contact te komen met de bron van je bestaan. De gasten hoeven niet gelovig te zijn, uiteraard wordt er wel respect (en nieuwsgierigheid) verwacht naar de leefwijze van de zusters.

Meer informatie vind je op www.abdijkoningsoord.org.
Je kunt je aanmelden via: gastenhuis@koningsoord.org

Doneeractie energiecompensatie

Doneer voor energiebesparing in Sint Marten Sonsbeek en Klarendal!
Omdat de energielasten dit jaar flink zijn gestegen, zijn veel mensen in de knel gekomen. Samen met de Buurtservice en energiecoaches wil Stichting De Groene Vos mensen ondersteunen bij het aanbrengen van energiebesparende maatregelen in en aan het huis.

Heb je zelf de energiecompensatie van de overheid niet nodig?
Dan kun je ze via Stichting De Groene Vos doneren in het kader van de actie ’Doneer voor een duurzame wijk’. Het komt dan terecht bij bewoners van Sint Marten-Sonsbeek en Klarendal die hier financiële ondersteuning bij nodig hebben. De Groene Vos wil samen met de energiecoaches van de Energiebank en de klussers van de Buurtservice van het Inloophuis tot maart 2023 tenminste 25 adressen in Sint Marten Sonsbeek en Klarendal ondersteunen om energiebesparende maatregelen door te voeren. De maatregelen worden door de klussers en energiecoaches voorbereid en uitgevoerd. Als deze worden uitgevoerd in Sint Marten Sonsbeek en Klarendal kunnen zij de kosten voor materialen zoals deurdrangers, radiatorventilatoren, raamfolie, voorzetramen, gordijnstoffen, tochtstrips en dergelijke declareren bij De Groene Vos. Deze worden dan met een maximum van €100 per adres vergoed uit de donaties.

Doneren?
Wil je meedoen en jouw buurtgenoten ondersteunen? Maak dan jouw donatie over op rekening NL 92 TRIO 0781 5001 25 van Stichting De Groene Vos onder vermelding van “Energiebesparing in de wijk”. De Groene Vos is een ANBI-stichting (Algemeen Nut Beogende Instelling). Alle donaties die de Groene Vos ontvangen met genoemde vermelding worden besteed aan deze actie. Stichting De Groene Vos vult eventuele tekorten tot een bedrag van € 1000 aan uit eigen middelen.

Hulp nodig bij het bekostigen?
Woon je in genoemde wijken en heb je hulp nodig om energiebesparende maatregelen te bekostigen? Neem dan contact op met de Buurtservice via maarten@inloophuissintmarten.nl of de Energiebank, regio Arnhem.Deze wijkgerichte actie is een initiatief van De Groene Vos in samenwerking met Energiebank regio Arnhem, de Buurtservice van Stichting het Inloophuis en de Gemeente Arnhem.Meer informatie: De Groene Vos, info@degroenevos.nl of 026-7370041

Warme Winterroute – 17 december

Het belooft zaterdag 17 december een warme winterdag te worden. Niet letterlijk, maar toch zeker wel figuurlijk! Klarendal en Sint Marten vieren voor het eerst samen kerst: tussen 10 en 22 uur zijn er op verschillende locaties in de wijk warme, leuke en gezellige activiteiten.  

Winterroute

Bijna tien wijkorganisaties organiseren gezamenlijk deze bijzondere dag. Voor iedereen is er iets leuks te doen, in een op elkaar aansluitend programma. De dag begint met een Kids Kerstconcert van ABC Libertas, vervolgens kun je lekker pannenkoeken of een oliebol eten bij de Klarendalse Molen om daarna je eigen kerststukje of kaarten te maken bij de Wasplaats, of ga wat later op de middag even met de voetjes van de vloer bij de popmuziek van de wijkband Manatee in De Nieuwe Hommel. En dit is nog maar een greep uit het rijke programma.

Inloophuis

Ook het Inloophuis doet mee. Samen met Villa Klarendal en het Stadsklooster vertellen we op verschillende kerstverhalen. Ook vind je achter ramen in Klarendal en Sint Marten gedichten die de deelnemers van WoordenWerkplaats hebben geschreven. En daarnaast is er twee keer een kerstvoorstelling te zien in het Inloophuis waarbij je van harte uitgenodigd bent om mee te zingen!

Kortom, kom gezellig langs! We zien je graag!

Dit is het programma:

ABC Libertas, 
Klarendalseweg 477
Kids Kerstconcert10.00 – 12.00
De Wasplaats,
Klarendalseweg 439
Kerststukjes en kerstkaarten maken11.00 – 15.00
De Klarendalse Molen, Klarendalseweg 82pannenkoeken, vuurkorven en hoornblazers, ofwel Midwinterfeest11.00 – 17.00
De Nieuwe Hommel,
De Wiltstraat 6
Kinderactiviteiten    15.00 – 20.00
Inloophuis
Van Slichtenhorststraat 34
Theater; een korte kerstvoorstelling waarbij de bezoekers worden uitgenodigd om de kerstliederen uit de voorstelling mee te zingen.  14.00
De Nieuwe Hommel
De Wiltstraat 6
Schimmenspel gemaakt met en voor wijkbewoners15.30  16.30  17.30
De Nieuwe Hommel
De Wiltstraat 6
Band Manatee, speelt een mix van Jazz en Pop18.00
Inloophuis
Van Slichtenhorststraat 34
Theater:; een korte kerstvoorstelling waarbij de bezoekers worden uitgenodigd om de kerstliederen uit de voorstelling mee te zingen.16.00
ABC Libertas
Klarendalseweg 477
Drag your own Kerststukje21.00

Mogelijk gemaakt door:

De Warme Winterroute wordt gefinancierd door het Bewonersoverleg van Klarendal en Sint Marten en door de organisaties zelf. Alle voorstellingen zijn gratis. Voor de kerststukjes wordt een kleine bijdrage gevraagd. Deelnemende organisaties: De Wasplaats, Molen de Kroon, het Inloophuis, De Nieuwe Hommel, ABC Libertas, Stichting Welzijn Ouderen, Stichting Rijnstad, Vila Klarendal en Rozet.

De poster is gemaakt door Vitale Verbindingen:

Kerstkaarten te koop

Nieuw dit jaar! Het Wijkatelier en de WoordenWerkplaats hebben hun krachten gebundeld en kerstkaarten gemaakt. Vier verschillende afbeeldingen omlijsten het kerstgedicht dat de deelnemers van de schrijfclub hebben geschreven. En deze unieke kaarten zijn te koop voor een zachte prijs. Je kunt deze prachtige set kaarten bestellen via Sietske: sietske@inloophuissintmarten.nl of 06 23 50 45 25 of gewoon even binnenlopen!