Visie & Zingeving

Stichting Inloophuis Sint Marten, Klarendal, Spoorhoek

In mei 2019 is Stichting Inloophuis Sint Marten, Klarendal, Spoorhoek opgericht. De stichting heeft als visie een plek zijn en waar mensen zich altijd welkom weten en voelen. Als missie heeft de stichting kwetsbare wijk- en stadsbewoners, die te maken kunnen hebben met diverse problematieken, zoals een GGZ-achtergrond, armoede, problemen in de relationele sfeer, gevoelens van eenzaamheid, verslaving en (incidenteel) dakloosheid, te bereiken.

© Zefanja Hoogers

Zingeving Buurpastoraat

Kwetsbare wijkbewoners en zelfs chronisch psychiatrische patiënten kunnen in Arnhem aankloppen bij Inloophuis Sint Marten. Vrijwilligers en buurtpastores runnen deze plek waar je zomaar kunt binnenlopen voor een kop koffie. Je kunt er rekenen op een stevige dosis menselijke empathie, zeg maar warm-menselijkheid en naastenliefde. Je kunt er je hart luchten: over zin en onzin van het leven, over de relatie met anderen, soms ook vragen naar God. Bezoekers worden aangesproken op hun talenten, niet op hun beperkingen.