Financiën

Financiële verantwoording       

Sinds 1 mei 2019 is het Inloophuis ondergebracht in een zelfstandige stichting

Naast een inhoudelijke verantwoording maken we jaarlijks een financieel overzicht in de vorm van een winst- en verliesrekening en een balans. Die zijn hieronder in te zien.

Wie wil bijdragen aan het Inloophuis en onze activiteiten, kan gebruik maken van ons rekeningnummer: NL82TRIO0379720000

Download hier in PDF:

en