Achtergronden, visie en missie

Vanuit evangelische bewogenheid met mensen die in onze samenleving weinig in tel zijn, vonden bestuur en team van de Rooms Katholieke parochie het belangrijk om zich in de vorm van buurtpastoraat meer diaconaal te profileren in de oude wijken van de stad.

Pastor en vrijwilligers gaan relaties aan waarin ze ongehaast en aanspreekbaar zijn

Het Inloophuis wil graag een plek zijn en een plek bieden waar mensen zich altijd welkom weten en voelen. Waar ze gezien en gehoord worden.

Mensen kunnen aankloppen voor hulp op uiteenlopende terreinen

Het Inloophuis richt zich op kwetsbare wijk- en stadsbewoners, die te maken kunnen hebben met diverse problematieken, zoals een GGZ-achtergrond, armoede, problemen in de relationele sfeer, gevoelens van eenzaamheid, verslaving en (incidenteel) dakloosheid.

Stichting Inloophuis Sint Marten-Klarendal-Spoorhoek
Van Slichtenhorststraat 34
6821 CM Arnhem