Column – Zin op Zondag – vertrouwen

Buurtpastor Ellie Smeekens spreekt geregeld een COLUMN in bij Omroep Gelderland voor het radioprogramma ‘Zin op Zondag’ waarin zij ook vaak aandacht besteedt aan het Inloophuis. Deze columns kunt u hieronder nalezen.

“VERTROUWEN” – gesproken column voor Zin op Zondag van Omroep Gelderland

(door Ellie Smeekens)

Enkele weken terug liet het Centraal Bureau voor de Statistiek weten dat het vertrouwen van mensen in elkaar en in instituties zoals rechters, politie en politiek weer iets toegenomen is vergeleken met voorgaande jaren. Dat bleek uit onderzoek.

Het is goed nieuws. De laatste jaren leek dat vertrouwen alleen maar af te nemen. Denk maar aan de discussies rondom nepnieuws, zelfverrijking van mensen aan top, verschillen in de samenleving die groeien en mensen die elkaar niet meer lijken te verstaan.

In gesprekken die ik als pastor heb, valt me steeds weer op, hoe fundamenteel het is voor het welbevinden van mensen om vertrouwen te kunnen hebben. Zonder vertrouwen wordt het leven zwaar. Als wij spreken over God, dan hebben we het vaak over geloven, geloof je wel in God, of geloof je niet in God. Een moeilijke vraag, want wat of wie is God? Het kan heel goed zijn dat God voor jou een heel andere betekenis heeft dan voor je gesprekspartner. En wat is geloven eigenlijk? Wat geloof je eigenlijk als je zegt dat je in God gelooft?

De oude Griekse woorden die in de bijbel gebruikt worden voor geloven hebben veel meer de betekenis van ‘vertrouwen op, vertrouwen stellen in, erop vertrouwen dat’. Dit is een veel mooiere aanduiding van geloven. Mijn docent dogmatiek zei in de allereerste les toen ik net begonnen was met mijn studie theologie: geloven is niet een vorm van deficiënt weten – of, in gewone taal – geloven heeft niets te maken met een gebrek aan kennis, zo van: hoe meer we alles in de natuur en de kosmos kunnen verklaren, hoe minder we God en geloven nodig hebben. Zo wordt het overigens soms wel gezien. Geloven zou dan iets voor domme mensen zijn. Het woord vertrouwen drukt veel beter uit waar het om gaat.

Vertrouwen heeft te maken met een levenshouding, een manier van in het leven staan. Met het besef dat je niet alles in de hand hebt en je daaraan zonder angst over te kunnen geven.. Het heeft ook te maken met een relatie, want je stelt je vertrouwen in iets of iemand.

Ik kom het tegen in mijn werk als pastor, mensen die zo beschadigd geraakt zijn in het leven, soms al vanaf het eerste begin, dat ze niet geleerd hebben om te vertrouwen op anderen. Zoals die man die opgroeide met een tirannieke vader tegen wie hij in opstand kwam om een eigen leven te kunnen leiden. Hij heeft nooit geleerd om te durven vertrouwen op mensen. In de loop van zijn leven is hij steeds weer in conflict gekomen met mensen en instanties. Gaandeweg is hij geïsoleerd geraakt. De zin van zijn leven én het plezier in het leven is hij kwijtgeraakt. Hij kan alleen zichzelf vertrouwen, maar eigenlijk ook dat niet. Want alleen op jezelf vertrouwen, omdat je niet op anderen durft of kunt vertrouwen, heeft niets met vertrouwen te maken, maar alles met angst en zelfbescherming. Je bouwt een muur om je heen om niet gekwetst te worden, om niet opnieuw in de steek gelaten, overheerst, gekleineerd, mishandeld te worden.

Voluit kunnen leven vraagt om openheid, je open durven stellen voor wat anderen je te zeggen hebben, onzekerheid durven toelaten, kwetsbaar durven zijn, maar ook je zelf durven uitspreken, je durven laten zien, niet mooier en niet lelijker dan je bent. Daar is vertrouwen voor nodig. Vertrouwen dat een ander je zal accepteren, jou zal respecteren, niet over jouw grenzen zal gaan. Het vraagt ook om jezelf en anderen niet vast te pinnen op de fouten die we maken, maar een tweede kans te gunnen, vanuit het besef dat we allemaal feilbare mensen zijn.

Vertrouwen in jezelf, vertrouwen in de ander en zeg ik er als gelovig mens bij; vertrouwen in wat ons te boven gaat, noem het God,  maar je mag het wat mij betreft ook het Leven noemen, met een kleine letter, of met een hoofdletter. Vertrouwen dat het leven zinvol  is, dat jouw leven zinvol is, dat je er mag zijn, dat het leven hoe moeilijk het ook kan zijn, iets goeds en moois te bieden heeft.

Het  maakt het leven en het samenleven zoveel lichter en vreugdevoller.


Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

twee + 13 =