Buurtservice

“De ene hand wast de andere…”

De Buurtservice is een groep van ongeveer 10 vrijwilligers die hulp biedt bij het klussen van buurtbewoners die dat zelf niet (meer) kunnen, van kleine klusjes als lampen ophangen of plankjes bevestigen tot tuinonderhoud, opruimen en verhuizen: noodzakelijke klusjes dus. Een enkele keer is er ook hulp nodig voor grotere schoonmaak werkzaamheden. ‘Maar we zijn geen vliegende brigade’ aldus een lid van de Buurtservice. Eens per zes weken hebben de teamleden overleg.

Het team van vrijwilligers bestaat voor een deel uit buurtbewoners die zelf eerder door het Buurtservice  zijn geholpen en graag wat willen terugdoen. De klussen kunnen worden aangemeld bij projectleider Maarten en via de wijkteams of het Buurtpastoraat. 

2020 – van links naar rechts: Hans, Gerard, Pim, Maarten, Paul, Bob, Ronald en Appie

De Buurtservice zoekt altijd nieuwe vrijwilligers!

Kun je goed klussen, schilderen, behangen, verhuizen en/of tuinieren? En heb je ook tijd om af en toe of wat regelmatiger mee te helpen? Dan zijn wij op zoek naar jou! De deelnemers komen eens in de zes weken bij elkaar. Dan worden de binnengekomen klussen besproken en verdeeld. Je werkt meestal in tweetallen en bepaalt zelf welke klus je op je wilt nemen. Door deze manier van werken kun je zelf bepalen of je veel of weinig klussen wilt doen.

Meer informatie of meedoen? Neem contact op met Maarten via ikenius@inloophuissintmarten.nl

Het Buurt Service Team ontvangt een prijs

[2017]

Tijdens de landelijke netwerkdag van stichting DAK op 12 oktober 2017 heeft het Buurt Service Team (nu Buurtservice) de eerste prijs van €1000,-gekregen na een mooie pitch van buurtpastores Ellie Smeekens. Vijf projecten hadden de gelegenheid om in twee minuten hun project te pitchen. Deze vijf projecten waren door de jury geselecteerd uit 10 inzendingen. Na de presenties konden alle aanwezigen hun stem uitbrengen. De stemmen van de jury en de publieksstemmen werden bij elkaar opgeteld.

Met name de constructieve samenwerking met ‘Buurtmaatjes’ en diverse lokale fondsen werden zowel door de jury als door de aanwezigen als vernieuwend ervaren.

Het Buurt Service Team in 2014