Bijbelbespreking

Elke laatste maandag van de maand vindt in het Inloophuis een Bijbelgesprek plaats. We lezen samen een Bijbelverhaal en gaan met elkaar in gesprek over wat dit verhaal zou kunnen betekenen. En over wat het verhaal zou kunnen betekenen voor ons in ons leven.

De Bijbelgesprekskring organiseren we samen met Rick Jansen van Villa Klarendal.

Tijd: 11.00 tot 13.00 uur.